Quảng cáo Google Display Network

Google Display Network ( GDN ) là gì ?

Thuật ngữ Google ads này là hệ thống quảng cáo hiển thị phân phát banner quảng cáo trên các website đang tham gia chương trình Adsense (đối tác quảng cáo Google)

Quảng cáo Google GDN cho phép nhà quảng cáo có thể đặt banner quảng cáo định dạng tĩnh / động tùy ý trên các website có liên kết với Google

Hệ thống website thuộc mạng hiển thị Google này cũng phân chia thành nhiều chủ đề khác nhau như giải trí, thể thao, công nghệ, bất động sản, ô tô, xe máy . . . Vì vậy, khi chạy quảng cáo Google Display Network các bạn hoàn toàn có thể target chủ đề phù hợp với ngành sản phẩm, dịch vụ của mình nhé

Trả lời