Quảng cáo Google Display Network

Google Display Network ( GDN ) là gì ?

Mỗi ngày, khách hàng đều tìm kiếm những doanh nghiệp giống như của bạn trên Google Tìm Kiếm. Tiếp cận với họ qua Google Ads, và chỉ trà phí cho mỗi lượt nhấp chuột vào trang web của bạn hoặc khi khách hàng gọi điện đến doanh nghiệp của bạn.

Thuật ngữ Google ads này là hệ thống quảng cáo hiển thị phân phát banner quảng cáo trên các website đang tham gia chương trình Adsense (đối tác quảng cáo Google)

Quảng cáo Google GDN cho phép nhà quảng cáo có thể đặt banner quảng cáo định dạng tĩnh / động tùy ý trên các website có liên kết với Google

Với quảng cáo thông minh và dễ sử dụng của chúng tôi, bạn có thể tiếp cận nhiều khách hàng phù hợp hơn trong phạm vi ngân sách của mình. Ngoài ra, chúng tôi sẽ giúp cải thiện dần quảng cáo theo thời gian để bạn có thể thu thêm nhiều kết quả hữu ích cho doanh nghiệp của mình.

Hệ thống website thuộc mạng hiển thị Google này cũng phân chia thành nhiều chủ đề khác nhau như giải trí, thể thao, công nghệ, bất động sản, ô tô, xe máy . . . Vì vậy, khi chạy quảng cáo Google Display Network các bạn hoàn toàn có thể target chủ đề phù hợp với ngành sản phẩm, dịch vụ của mình nhé.

 

Quảng cáo Google Display Network
Quảng cáo Google Display Network

 

Thiết kế web top 10 google

Trả lời