Bảng giá Email Google chất lượng cao

Cloud Server được hỗ trợ khả năng kiểm soát sự cố do có lượng tài nguyên lớn. Bên cạnh đó, hệ thống tự động sao lưu, dự phòng đảm bảo an toàn dữ liệu ở mức cao nhất.

Business pro 1
1.790.000 VNĐ
User / 12 tháng
Email doanh nghiệp an toàn và tùy chỉnh
Cuộc họp video có 100 người tham dự
30 GB bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng
Các tùy chọn kiểm soát bảo mật và quản lý
Dịch vụ hỗ trợ thông thường
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Business Pro 2
2.190.000 VNĐ
User / 12 tháng
Email doanh nghiệp an toàn và tùy chỉnh
Cuộc họp video có 150 người tham gia + tính năng ghi âm
2 TB bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng
Các tùy chọn kiểm soát bảo mật và quản lý
Dịch vụ hỗ trợ thông thường (nâng cấp có trả phí lên gói Hỗ trợ nâng cao)
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Business Pro 3
5.690.000 VNĐ
User / 12 tháng
Email doanh nghiệp an toàn và tùy chỉnh + eDiscovery, khả năng lưu giữ dữ liệu
Cuộc họp video có 500 người tham gia + tính năng ghi âm, theo dõi tình hình tham dự
5 TB bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng
Các tùy chọn kiểm soát nâng cao về bảo mật và quản lý, gồm có Vault và quản lý thiết bị đầu cuối nâng cao
Dịch vụ hỗ trợ thông thường (nâng cấp có trả phí lên gói Hỗ trợ nâng cao)
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Bạn có thể mua các gói Business Starter, Business Standard và Business Plus cho tối đa 300 người dùng. Không có giới hạn tối thiểu hay tối đa về người dùng đối với các gói Enterprise.

Khách hàng Google Workspace có thể sử dụng các tính năng khác trong thời gian ưu đãi giới hạn.

*Ưu đãi này chỉ dành cho khách hàng mới sử dụng Google Workspace. Ngoài ra, mức giá ưu đãi này chỉ dành cho 20 người dùng đầu tiên do bạn thêm vào trong vòng 12 tháng. Sau 12 tháng, mức giá chung sẽ áp dụng cho tất cả người dùng. Khách hàng có thể hủy bất cứ lúc nào.

Bảng giá Email google chưa bao gồm VAT 10%. Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng. Hotline: 0934 123 134 Mr MINH