Quảng cáo google tìm kiếm

Tại sao nên chạy Google Adwords? quảng cáo google tìm kiếm

Quảng cáo Facebook Ads giúp doanh nghiệp target khách hàng mục tiêu chính xác nhất. Dựa trên từ khóa khách hàng tìm kiếm, chúng ta biết được họ có nhu cầu với sản phẩm, và hiển thị quảng cáo đến họ.

Ngoài Google Adwords, nếu muốn doanh nghiệp vẫn có cách nhắm đối tượng khách hàng chủ động hơn thông qua quảng cáo Google Display Network. Phân phối quảng cáo đến những website có truy cập cao.

Hay với Google Shopping, chúng ta vừa nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng chính xác, vừa có thể tạo điểm nhấn cho quảng cáo qua hình ảnh sản phẩm, giá kèm theo những thông tin cần thiết khác.

Quảng cáo google tìm kiếm
Quảng cáo google tìm kiếm

Bảng giá Thiết kế web top 10 google

Trả lời