Facebook Pixel là gì và tại sao lại cài Facebook Pixel ?

Facebook Pixel là một đoạn mã (JavaScript) mà Facebook cung cấp cho các nhà quảng cáo. Khi Nhà bán hàng chèn đoạn mã này vào trang web, Facebook hỗ trợ Nhà bán hàng theo dõi, đo lường và tối ưu hóa trang website.

Tạo và cài đặt Facebook Pixel

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách tạo và cài đặt pixel trên trang web. Để tìm hiểu thêm về pixel trước khi bắt đầu, hãy xem các lợi ích của việc cài đặt Facebook pixel.

Nếu bạn đã tạo pixel và muốn tìm mã cơ sở của pixel, hãy bỏ qua để đi đến phần 2, Thêm Facebook pixel vào trang web của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn để Thêm mã pixel vào trang web theo cách thủ công.

Trước khi bắt đầu

  • Bạn cần có một trang web cho doanh nghiệp của mình.
  • Bạn phải có khả năng cập nhật mã của trang web.

Tạo Facebook pixel

  1. Truy cập Trình quản lý sự kiện.
  2. Nhấp vào Kết nối với nguồn dữ liệu và chọn Web.
  3. Chọn Facebook Pixel và nhấp vào Kết nối.
  4. Thêm Tên pixel của bạn.
  5. Nhập URL trang web của bạn để xem các lựa chọn thiết lập dễ dàng.
  6. Nhấp vào Tiếp tục.

Thêm Facebook pixel vào trang web

Sau khi tạo pixel, bạn đã sẵn sàng để đặt mã Facebook pixel vào trang web. Để xem hướng dẫn về cách thực hiện, hãy chọn lựa chọn thiết lập:

Thêm mã pixel vào trang web theo cách thủ công
Dùng tiện ích tích hợp của đối tác
Gửi email hướng dẫn

 

Thiết lập sự kiện

Sau khi thêm mã cơ sở pixel vào trang web, bạn có thể thiết lập các sự kiện để đo lường những hành động mà mình quan tâm, chẳng hạn như mua hàng. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách cài đặt mã theo cách thủ công hoặc sử dụng Công cụ thiết lập sự kiện trỏ và nhấp. Sau đó, hãy đảm bảo pixel của bạn đang hoạt động đúng.

Lưu ý: Bạn có thể dùng một pixel cho toàn bộ trang web, bao gồm nhiều trang trên trang web của mình. Tuy nhiên, có thể bạn cần sử dụng hai pixel trên một trang web. Ví dụ: nếu có hai agency khác nhau chạy quảng cáo cho doanh nghiệp của bạn, mỗi agency có thể cần thiết lập pixel riêng trên trang web. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập nhiều pixel trên Facebook for Developers.

Trả lời