ZALO Chuyển tiếp tin nhắn cho nhiều người trên máy tính

ZALO – Chuyển tiếp tin nhắn cho nhiều người trên máy tính

Cách 1:

  1. Di chuyển con trỏ chuột đến tin nhắn và chọn biểu tượng mũi tên Chia sẻ
  2. Chọn người muốn gửi và Chia sẻ

Cách 2:

  1. Nhấn chuột phải vào tin nhắn và chọn Chia sẻ
  2. Chọn người muốn gửi và chuyển

Trả lời