ZALO Chuyển tiếp tin nhắn đến ứng dụng khác

ZALO – Chuyển tiếp tin nhắn đến ứng dụng khác

  1. Nhấn giữ vào tin nhắn bạn muốn gửi cho người khác
  2. Chọn Chia sẻ
  3. Chọn App khác và Gửi

  

Trả lời