ZALO Gửi nhiều tin nhắn cùng lúc

ZALO – Gửi nhiều tin nhắn cùng lúc

  1. Nhấn chuột phải vào tin nhắn và chọn Chọn nhiều tin nhắn
  2. Chọn các tin nhắn 
  3. Nhấn mũi tên Chia sẻ dưới góc khung chat

Trả lời