ZALO Gửi tin nhắn đến hàng loạt người dùng trên điện thoại

ZALO – Gửi tin nhắn đến hàng loạt người dùng trên điện thoại

  1. Nhấn giữ vào tin nhắn bạn muốn gửi cho người khác và Chọn Chia sẻ
  2. Chọn người muốn gửi và chuyển


Trả lời