Hướng dẫn tạo OA Zalo loyalty

QUY TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI ZNS TRÊN ZALO OA LOYALTY

1. Tạo OA ở https://oa.zalo.me/home
Hướng dẫn: https://oa.zalo.me/…/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-zalo…

2. Xác thực OA: Xem hướng dẫn ở
https://oa.zalo.me/…/huong-dan-xac-thuc-tai-khoan…
VÀ https://oa.zalo.me/…/lam-the-nao-de-xac-thuc-tai-khoan…

1. Tạo OA ở https://oa.zalo.me/home
2. Xác thực OA: Xem hướng dẫn ở
3. Tạo ZBA (Zalo Business Account) và ID ứng dụng để truy cập vào API ở: https://zns.oa.zalo.me/account/create
Hướng dẫn bằng video: https://youtu.be/XazgGKKR2v8
Hướng dẫn bằng video: https://www.youtube.com/watch?v=l9W4iO6Ebfc
Sau bước này, Doanh nghiệp cung cấp OA ID và App ID (xem bằng cách click vào góc phải màn hình của https://developers.zalo.me/ ) để Zalo cấp quyền truy cập API cho Doanh nghiệp
5. Điền thông tin và upload logo để tạo được mẫu tin tại đây: https://forms.gle/qJ6vwWmHKKhhyPPm8
Hướng dẫn bằng video: https://www.youtube.com/watch?v=_3zBC6GRz4w
7. Theo dõi báo cáo tại: https://zns.oa.zalo.me/billing/overview
8. Nạp tiền dịch vụ theo hướng dẫn tại:

P/S: Ai không muốn làm thủ công, không có lập trình viết api. Muốn có 1 hệ thông all in one chăm sóc khách hàng toàn diện và kết nối được với cả pos/crm/website. Setup kịch bản chạy tự động thì hãy đến vối FASO.vn nhé

Trả lời