Hướng dẫn tạo cổng thanh toán VNPAY trên website doanh nghiệp

Cổng thanh toán VNPAY do Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) xây dựng và vận hành.

Cổng thanh toán VNPAY là cổng trung gian kết nối các đơn vị kinh doanh với ngân hàng, cho phép khách hàng sử dụng thẻ/tài khoản ngân hàng, công nghệ thanh toán bằng mã QR (QR Code) trên ứng dụng Mobile Banking để thanh toán các giao dịch.

VNPAY được đánh giá là:


Đăng ký tài khoản VNPAY

Để sử dụng cổng thanh toán VNPAY, Nhà bán hàng cần có tài khoản merchant VNPAY.

Nhà bán hàng có thể liên hệ đăng ky với VNPAY hoặc đăng ký trực tuyến. Tham khảo thêm quy trình tại đây.

Sau khi đăng ký hoàn tất, Nhà bán hàng sẽ được cung cấp thông tin tích hợp:

  • Terminal Id
  • Secret Key
Lưu ý:Sau khi đăng ký tài khoản với VNPAY, tài khoản cần phải được kích hoạt thì các thông tin tích hợp mới có hiệu lực.