Điểm chuẩn đại học 2021

Điểm chuẩn đại học 2021: Nhiều ngành tăng đột biến, kỷ lục tăng tới 9 điểm

Ở Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, các ngành có xu hướng tăng điểm chuẩn nhiều như nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin (tăng từ 0,5 – 1,5 điểm), Khoa học dữ liệu (tăng 2,5 điểm), ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông (tăng hơn 2 điểm); Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học (tăng hơn 1,5 điểm)…

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cũng có điểm chuẩn tăng đột biến ở nhiều ngành. Cụ thể, ngành Văn hóa học – Nghiên cứu văn hóa có điểm chuẩn là 25,1 điểm – tăng 2,1 điểm so với năm ngoái; ngành Thông tin thư viện có điểm chuẩn 20 – tăng 2 điểm so với năm ngoái…

Nhiều ngành khác của trường cũng tăng tới 4-5 điểm. Đơn cử như ngành Marketing, nếu năm ngoái có điểm chuẩn là 21 thì năm nay tăng lên 26. Một số ngành hot khác như Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản trị khách sạn… cũng có điểm chuẩn tăng từ 3-4 điểm so với năm 2020.

Trong khối ngành Sư phạm, điểm chuẩn năm nay dao động từ 16-28,53 điểm. Trong đó, điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Anh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội là cao nhất (28,53 điểm). Tiếp đó là các ngành Sư phạm Toán học (dạy bằng Tiếng Anh), điểm chuẩn lên đến 28,25. Mức điểm chuẩn này tăng từ 0,75 -1,5 điểm so với năm 2020.

Điểm chuẩn đại học 2021