Hướng dẫn tạo chatbot Zalo

Hướng dẫn tạo chatbot Zalo, sử dụng Zalo để chat với khách hàng, trả lời tin nhắn. Hiện nay, Zalo được xem là phần mềm chat phổ biến nhất việt nam.

Bài viết hướng dẫn từng bước để tạo một chatbot với Zalo API phụ vụ mục đích chăm sóc khách hàng, trả lời tự động…

Webhook là gì?

Webhooks là một HTTP callback dùng để kích hoạt một sự kiện khi có một sự kiện xảy ra. Ví dụ: trong ứng dụng chat, bạn cấu hình một webhook để khi có sự kiện người dùng gửi tin nhắn trong ứng dụng, thông qua webhook, chat server sẽ gửi một tin nhắn đến bot server của bạn. Sau khi xử lí, tính toán xong, bạn sẽ gọi API gửi tin nhắn của Zalo OA để hiện thị tin nhắn kết quả trên giao diện ứng dụng.

 

1. Tạo Official Account

Để thực hiện cấu hình cho OA bạn phải là admin của OA đó. Nếu bạn chưa có OA, đăng ký tạo OA mới . Lưu ý chọn loại OA cửa hàng để sử dụng trong mục tutorial này.

2. Tạo một Ứng dụng để liên kết với Official Account

 

 

3. Cấu hình Webhook

Sau khi liên kết Ứng dụng và Official Account thành công, mục Webhook sẽ được hiển thị như bên dưới.

Nhấn chọn “Thay đổi”, Webhook Url sẽ được kích hoạt để bạn nhập thông tin vào.

Nếu bạn bật tính năng “Lọc cú pháp”, webhook của bạn chỉ có thể nhận được các tin nhắn text bắt đầu bằng “#” từ người dùng

4. Bật API và Webhook Event.  

Tại menu bên trái, chọn Xét duyệt ứng dụng. 

Click chọn quyền gửi tin nhắn và nhận sự kiện từ người dùng, chọn “Nộp xét duyệt” để hoàn thành. Trong ít phút Zalo sẽ duyệt các quyền của bạn.

5. Nghe webhook khi có tin nhắn từ người dùng đến OA và xử lý

Khi người dùng gửi 1 tin nhắn dạng text đến Official Account, hệ thống Zalo sẽ gửi 1 http request (method POST) về webhook url của ứng dụng.

Đây là tài liệu cho các sự kiện của webhook.

6. Gọi API gửi tin nhắn đến người quan tâm

Bạn có thể thảm khảo chi tiết cách gửi tin nhắn cho người dùng tại https://developers.zalo.me/docs/api/official-account-api-147